Mạng và thiết bị truyền dẫn

Mạng đô thị (MAN – Metropolitan Area Networkạ ị )
◦Có phạm vi kết nối rộng (thành phố, ngoại ô)
◦ Tốc độ thường cao
Mạng diện rộng (WAN – Wide Area Network)
◦Mạng công cộng
◦ Phạm vi kết nối rộng
◦ Sử dụng các dịch vụ đường truyền khác nhau (điện thoại,
vệ tinh …)
◦ Tốc độ có nhiều loại (phụ thuộc vào từng kết nối)

Từ khóa: Công Nghệ Thông Tin, quản trị mạng, thủ thuật máy tính, tin học văn phòng, tài liệu học vi tính, LAN Technologies

ppt 52 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:178 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận