Lò gạch liên tục kiểu đứng - Hướng dẫn thiết kế, xây dựng và vận hành

Lò gạch liên tục kiểu đứng là biện pháp hiệu quả nhằm tiết kiệm nhiên liệu, khắc phục được ô nhiễm môi trường, quy mô đầu tư phù hợp với các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lò gạch này là kết quả của Dự án mang mã số VIE1001004 do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam.....
Đăng nhập để bình luận