Kỹ thuật xây dựng đại cương

Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực hoạt động sản xuất, bao gồm toàn bộ các công việc có liên quán tới việc thực hiện các chủ trương đầu tư xây dựng mà kết quả của nó là các công trình...Quan hệ giữa lực P và biến dạng ∆ l được biểu diễn như sau : EF P= ∆l l Trong đó : - E là mô đun đàn hồi của vật liệu (mô đun Young) - F là tiết diện ngang - l là chiều dài thanh - ∆l là độ dãn dài tuyệt đối Độ cứng kéo...

Từ khóa: tài liệu xây dựng, giáo trình xây dựng, bài giảng xây dựng, công nghệ xây dựng, kỹ thuật xây dựng, sản phẩm xây dựng

doc 184 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận