Kỹ thuật rung trong xây dựng

Kỹ thuật rung đầu tiên được đưa vào các dụng cụ đo đạc: các thiết bị thí nghiệm: các máy, trong đó chủ yếu thực hiện các kích rung gây ra lực kích động có mục đích. Dần dần, người ta đã đưa kỹ thuật rung vào các máy và thiết bị thực hiện trong công nghệ sản xuất, xây dựng, điều khiển rung

Từ khóa: giáo trình, kỹ thuật rung, đầu tư xây dựng cơ bản, nguyên lý đalămbe, dao động cưỡng bức, thi công đóng cọc

pdf 200 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận