Kinh tế Máy xây dựng và xếp đỡ ( Ts Nguyễn Bính )

Trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản, giap thông, thủy lợi, thủy điện... máy xây dựng và xếp dỡ là các thiết bị không thể thiếu, do vật các ngành và các đơn vị thi công đã có những quan tâm đáng kể đến việc đầu tư khai thác máy xây dựng.

Từ khóa: giáo trình kiến trúc, dự toán xây dựng công trình, dự án xây dựng, công trình xây dựng dân dụng, máy xây dưng, kinh tế kỹ thuật,

pdf 181 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận