KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn.

Từ khóa: bài giảng, kiểm toán, hợp đồng kiểm toán, qui trình kiểm toán, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán nợ phải thu

doc 119 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận