KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp, bởi suy cho cùng thì chất lượng của công tác kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo đức nghề nghiệp và sự phân công, phân nhiệm hợp lý của các nhân viên trong bộ máy kế toán.

Từ khóa: kế toán doanh nghiệp, tổ chức kế toán, kế toán nguồn vốn, tài liệu kế toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán

pdf 142 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận