KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Kế toán là nguồn thông tin quan trọng và cần thiết cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài đơn vị kế toán. Thông tin kế toán đặc biệt cần thiết cho các nhà đầu tư, cho các nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của nhà nước thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp.

Từ khóa: kế toán tài chính, kế toán ngân hàng, bảng cân đối kế toán, lãi suất, kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị

pdf 269 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận