Kế toán quản trị

♦ Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. ♦ Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. ♦ Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. ♦ Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị....

Từ khóa: kế toán quản trị, nhà quản lý, quản lý tài chính, phương pháp kế toán, chế độ kiểm toán, kiểm toán doanh nghiệp,

pdf 129 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận