Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của Cisco router

routerRouter, hay thiết bị định tuyến hoặc bộ định tuyến, là một thiết bị mạng máy tính dùng để chuyển các gói dữ liệu qua một liên mạng và đến các đầu cuối, thông qua một tiến trình được gọi là định tuyến. Định tuyến xảy ra ở tầng 3 tầng mạng của mô hình OSI 7 tầng, có hai nhiệm vụ là phân cách các mạng máy tính và kết nối các mạng máy tính hay kết nối các user

Từ khóa: tài liệu mạng máy tính, quản trị mạng, hệ thống mạng, mẹo máy tính, thủ thuật máy tính, cài đặt mạng, chức năng cơ bản của Cisco router

pdf 95 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận