Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng - lập dự toán

Tài liệu hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng phục vụ lập dự toán xây dựng công trình.
Tài liệu dùng để tham khảo cho học viên lớp đo bóc khối lượng lập dự toán do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức tại 220 đường Láng, Hà Nội.

Từ khóa: quản lý dự án xây dựng, Đo bóc khối lượng, công trình xây dựng, dự toán xây dựng, lớp dự toán, định giá xây dựng

pdf 46 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận