Hướng dẫn cài core fedora 4

Fedora Core là một hệ điều hành đầy đủ dành cho máy để bàn hoặc máy Server với phần mềm có mã nguồn mởFedora Core là một hệ thống có tốc độ phát triển rất nhanh nó cho
phép nhân viên kỹ thuật triển khai nhanh một hệ thống.
Bản hướng dẫn này giúp bạn cài đặt Fedora Core trên máy để bàn, máy sách
tay và server. Cài đặt hệ thống này rất mềm dẻo với một chút kiến thức về Linux
hoặc mạng máy tính.  Nếu bạn chọn giá trị  mặc định, Fedora Core sẽ cung
cấp cho bạn một HĐH trên máy để bàn một cách đầy đủ nhất. nó bao gồm
cả các chương trình ứng dụng cơ bản, các tiện ích Internet và các bộ công
cụ cho một máy để bàn.

Từ khóa: kỹ năng máy tính, cài đặt mạng, Quản trị mạng, network server, fedora core, giáo trình cài đặt mạng

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:154 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận