Host-Based IDS và Network-Based IDS

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về sự khác nhau giữa NIDS (Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng) và HIDS (Hệ thống phát hiện xâm nhập máy chủ). Đồng thời đưa ra một so sánh trong phần hai của bài này để hỗ trợ lựa chọn IDS thích hợp cho tổ chức của bạn. Những thực tế quan trọng và xem xét sẽ được giới thiệu để hỗ trợ khi chọn hệ thống này. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một hiểu biết hơn nữa về sự khác nhau giữa HIDS và NIDS và cũng giới thiệu các điểm mạnh cũng như điểm yếu của hệ thống IDS. Chức năng của IDS Hệ thống IDS được sử dụng để tạo sự bảo mật đối với các gói vào và ra trong mạng. IDS thường

Từ khóa: tài liệu mạng máy tính, quản trị mạng, hệ thống mạng, mẹo máy tính, thủ thuật máy tính, cài đặt mạng, xâm nhập mạng

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận