Hệ thống thư viện điện tử - Hướng dẫn sử dụng Autocad 14

Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng
nói riêng. Nó đã tạo ra một phơng pháp thiết kế mới cho các Kiến trúc s và Kỹ s xây dựng. Nó là chữ viết
tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Desingn. Trong tiếng việt nó có nghĩa là thiết kế trên máy
tính hay cũng có thể gọi là thiết kế với sự hỗ trự cuả máy tính.

Từ khóa: kỹ thuật- công nghệ, điện- điện tử, vi điều khiển, cơ khí- chế tạo máy, kiến trúc- xây dựng, chương trình autocad

pdf 166 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận