Giới thiệu về mạch điện

Các phần tử trong mạch điện (điện trở, điện cảm, tụ điện, nguồn áp, nguồn dòng một chiều và xoay chiều,…) 1.3. Mạch điện một chiều (tính dòng, áp, công suất) Các định luật Kirchhoff 1 và Kirchhoff 2 Mạch quá độ, mạch lọc đơn giản. 1.4. Mạch điện xoay chiều hình sin (mạch xác lập điều hòa) (tính các đại lượng điện áp hiệu dụng, dòng điện, công suất, hệ số công suất. Phân tích mạch điện dùng số phức)

Từ khóa: mô phỏng mạch điện, MultiSim 6.20, vẽ mạch điện ứng, Mạch điện tử, Kỹ Thuật xung, Lý thuyết mạch, Linh kiện điện tử

pdf 52 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận