Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng - Nguyễn Quang Cự và Nguyễn Mạnh Dũng

Giáo trình " Vẽ kỹ thuật xây dựng" này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập môn Vẽ kỷ thuật trong các trường Trung học kỷ thuật và Dạy nghề xây dựng. Các trường thuộc loại hình này sẽ đào tạo ra những cán bộ kỷ thuật hoặc công nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ xây dựng, Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật xây dựng, kKến trúc xây dựng, Vật liệu xây dựng, Thiết kế xây dựng

pdf 181 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận