Giáo trình vật liệu xây dựng

Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc (không có lỗ rỗng) sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105C - 110C đến khối lượng không đổi. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng; giám sát bởi kỹ sư tư vấn giám sát cùng với kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư của dự án.

Từ khóa: dự án xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý dự án xây dựng, công nghệ xây dựng, câu trúc vi mô, thiết kế xây dựng

pdf 138 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận