Giáo trình vật liệu may

Tài liệu tham khảo về giáo trình vật liệu may. Năm 2002, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Nhà xuất bãn Giáo dục xuất bản 21 giáo trình phục vụ cho đào tạo hệ THCN. Các giáo trình trên đã được nhiều trường sử dụng và hoan nghênh.

Từ khóa: vật liệu may, sản suất sợi, ngành công nghiệp dệt, nguyên liệu chính, ngành may mặc, chất liệu vải

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận