Giáo trình Sửa chữa máy làm đất - Bộ NN và PTNT

Giáo trình “Sửa chữa máy làm đất” được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình mô đun máy làm đất, được phân ra làm các bài cụ thể như sau: sửa chữa máy cày, sửa chữa máy phay đất, sửa chữa bánh lồng, sửa chữa bánh bám. Các bài được được viết ngắn gọn đề cập đến phần kiến thức cơ bản và kỹ năng nhằm hình thành các năng lực thực hiện cho người lao động trong công việc sửa chữa máy làm đất.

Từ khóa: Sửa chữa máy làm đất, Giáo trình Sửa chữa máy làm đất, Sửa chữa máy cày, Sửa chữa máy phay đất, Sửa chữa bánh lồng, Sửa chữa bánh bám

pdf 85 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:296 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận