Giáo trình Sửa chữa máy đập lúa - Bộ NN và PTNT

Giáo trình “Sửa chữa máy đập lúa” được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình mô đun máy đập lúa, được phân ra làm các bài cụ thể như sau: kiểm tra máy đập lúa, sửa chữa máy đập lúa và vận hành máy đập lúa. Các bài được được viết ngắn gọn đề cập đến phần kiến thức cơ bản và kỹ năng nhằm hình thành các năng lực thực hiện cho người lao động trong công việc sửa chữa bảo dưỡng máy máy đập lúa.

Từ khóa: Sửa chữa máy đập lúa, Giáo trình Sửa chữa máy đập lúa, Máy đập lúa, Công nghệ chế tạo máy, Kiểm tra máy đập lúa, Vận hành máy đập lúa

pdf 42 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:296 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận