Giáo trình Nguyên lý Kế toán

Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán ......

Từ khóa: Giáo trình Nguyên lý Kế toán, kế toán tài chính, bản chất của kế toán, kế toán quản trị, quy trình kế toán

pdf 321 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận