Giáo trình Mô đun: Sửa chữa và Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - NXB Hà Nội

Nội dung Giáo trình Mô đun: Sửa chữa và Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng nhằm đào tạo cho học viên có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng. Đồng thời học viên có đủ kỹ năng phân định về cấu tạo để tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, với việc sử dụng đúng, hợp lý các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, an toàn và năng suất cao.

Từ khóa: Hệ thống nhiên liệu, Động cơ xăng, Sửa chữa hệ thống động cơ xăng, Giáo trình hệ thống nhiên liệu, Bộ chế hòa khí, Công nghệ ô tô

pdf 84 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:156 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận