Giáo trình Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển - NXB Hà Nội

Nội dung chính của Giáo trình Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển nhằm đào tạo cho học viên có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận của hệ thống di chuyển ô tô. Học viên sẽ học được kỹ năng phân định để tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của các bộ phận của hệ thống di chuyển ô tô, sử dụng đúng và hợp lý các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo đúng quy trình yêu cầu kỹ thuật, an toàn và năng suất cao.

Từ khóa: Hệ thống di chuyển, Sửa chữa hệ thống di chuyển, Bảo dưỡng hệ thống di chuyển, Giáo trình hệ thống di chuyển, Khung vỏ ô tô, Công nghệ ô tô

pdf 45 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:182 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận