Giáo trình máy điện

Máy điện là một khái niệm để chỉ các loại máy dùng điện là nguồn hay tạo ra năng lượng điện, hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi năng lượng, cơ năng thành điện năng và ngược lại. Bên cạnh đó, máy điện còn có nhiệm vụ chuyển giao, biến đổi năng lượng điện, ví dụ từ điện một chiều sang điện xoay chiều, hay điện cao thế sang hạ thế và ngược lại.

Từ khóa: giáo trình thiết kế điện, giáo trình, máy điện , máy không đồng bộ, máy điện một chiều, máy điện tĩnh, máy biến áp

pdf 181 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận