Giáo trình kết cấu xây dựng - bộ xây dựng

Gỗ là loại vật liệu nhẹ cường độ khí cao.Để so sánh chất lượng của vật liệu xây dựng về mặt chịu lực, người ta dùng hệ số C=y/R (Tỷ số giữa trọng lượng riêng và cường độ tính toán).Gỗ là loại vật liệu có tính không đồng nhất và không đẳng hướng .ví dụ cùng một loại gỗ,

Từ khóa: Vật liệu xây dựng, Kết cấu xây dựng, Kết cấu gỗ, Bài giảng xây dựng, Công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

pdf 200 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận