Giáo trình kế toán máy

Kế toán máy (hay còn gọi là kế toán trên máy tính): Là dùng máy móc,máy tính để hỗ trợ, thay thế 1 phần công việc của người làm kế toán tài chính cho một doanh nghiệp hoặc một tổ chức xã hội. Một chương trình làm kế toán máy là một phần mềm dùng để làm công việc kế toán. Để có một chương trình kế toán máy thì phải lập trình bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó. Các ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu như: Ms Excel, Ms Access, Visual Basic, Visual Foxpro, Visual...

Từ khóa: Giáo trình kế toán máy, giáo trình đại học, tài liệu học kế toán máy , kiến thức kế toán , phương pháp kế toán , MS EXCEL

pdf 114 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận