GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN_KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG

Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. - Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị của loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra.

Từ khóa: giáo trình kinh tế, phần mềm kế toán, kế toán máy, giáo trình kế toán, kế toán vật tư, kế toán tiền lương

pdf 274 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận