Giáo trình kế toán doanh nghiệp

Hiện nay, trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn mới Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Thuỷ sản biên soạn giáo trình Kế toán doanh nghiệp giảng dạy cho hệ Trung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu về tài liệu trong giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh chuyên ngành kế toán.

Từ khóa: chế độ kiểm toán, bài tập kế toán, kiểm toán doanh nghiệp, thuế doanh nghiệp, phương pháp kế toán, giáo trình kế toán

pdf 144 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận