Giáo trình kế toán công ty

Để hoàn chỉnh hệ thống tài liệu và giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, KHoa kế toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình Kế toán Công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được để cập trong chương 7 của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản về kế toán tài chính vận đụng trong các loại hình công ty trên cơ sở kết hợp chế độ kế toán doanh chế...

Từ khóa: chế độ kiểm toán, chế độ kế toán, kế toán vật tư, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán,

pdf 199 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận