Giáo trình kế toán công ty

Để hoàn chỉnh tài liệu và hệ thống giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Khoa kế toán của trường đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình kế toán công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản và kế toán tài chính vận dụng trong các loại hình công ty trên cơ sở kết hợp chế độ kế toán doanh nghiệp....

Từ khóa: kế toán công ty, kinh nghiệm kế toán, cẩm nang kế toán, tài liệu kế toán, công tác kế toán công ty, Giáo trình kế toán công ty

pdf 226 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận