GIÁO TRÌNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng - Giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng . Trong các dự án đầu tư xây dựng, xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng; giám sát bởi kỹ sư tư vấn giám sát cùng với kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư của dự án.

Từ khóa: giáo trình xây dựng, tài liệu xây dựng, kỹ thuật xây dựng, công trình xây dựng, kiến trúc xây dựng, dự toán xây dựng

pdf 71 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận