Giáo trình Đo lường - Cảm biến: Phần 2 - CĐ Công nghiệp Phúc Yên

Giáo trình Đo lường - Cảm biến: Phần 1 trình bày các kiến thức về kỹ thuật đo dùng trong ngành điện hiện nay. Giới thiệu những phép đo cơ bản để ứng dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp. Phần cảm biến trình bày cấu tạo nguyên lý hoạt động và ứng dụng của một số cảm biến thông dụng. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Đo lường - Cảm biến, Giáo trình Đo lường - Cảm biến, Đo lường - Cảm biến Phần 2, Cảm biến quang, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến vị trí

pdf 51 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:332 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận