GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ SỐ

Cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đã, đang và sẽ được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật cũng như đời sống xã hội. Việc xử lý tín hiệu trong các thiết bị điện tử hiện đại đều dựa trên cơ sở nguyên lý số. Do đó, việc nắm vững kiến thức về điện tử số là yêu cầu bắt buộc đối với kỹ sư điện, điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin cũng như cần thiết với cán bộ kỹ thuật các chuyên ngành có ứng dụng điện tử. Nhằm giới thiệu một cách hệ thống các khái niệm cơ bản về điện tử số, các cổng logic, các phần tử cơ bản, các mạch số chức năng điển hình, các phương pháp phân tích và thiết kế mạch logic…

Từ khóa: giáo trình điện-điện số, kiến thức cơ bản, điện tử số, hệ tổ hợp, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin

pdf 198 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:188 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận