Giáo trình công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

Định nghĩa Máy điện là thiệt bị điện từ làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Dùng để biến đổi dạng năng lượng cơ năng thành điện năng (máy phát điện) hoặc ngược lại biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện) hoặc dùng để biến đổi thông số điện như biến đổi U, I, F, số pha. Máy điện là thiệt bị điện từ làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Dùng
để biến đổi dạng năng lượng cơ năng thành điện năng (máy phát điện) hoặc
ngược lại biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện) hoặc dùng để biến
đổi thông số điện như biến đổi U, I, F, số pha.
Máy điện là máy thường gặp nhiều trong các ngành kinh tế như: công
nghiệp, giao thông vận tải và trong các dụng cụ sinh hoạt trong gia đình.
1.1.2. Cấu tạo
Gồm hai phần chính:
Mạch từ (lõi thép)
Mạch điện (các dây quấn)
1.1.3. Phân loại
Máy điện có nhiều loại và được phận loại theo nhiều cách khác nhau:
+ Theo công suất
+ Theo cấu tạo
+ Theo chức năng
+ Theo loại dòng điện (xoay chiều, một chiều)
+ Theo nguyên lý làm việc
Phân loại theo nguyên lý làm việc được chia làm hai loại:
- Máy điện tĩnh: thường gặp là máy biến áp. Làm việc dựa trên hiện tượng
cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông giữa các cuộn dây không có chuyển
động tương đối với nhau.
Máy điện tĩnh thường dùng để biến đổi thông số điện năng U1, I1, f thành
điện năng có thông số U2, I2, f hoặc ngược lại biến đổi U2, I2, f thành U1, I1, f.
Lương, Kiên,
Đăng nhập để bình luận