Giáo trình bồi dưỡng kỹ sư định giá xây dựng

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành
Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng
Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức đơn giá xây dựng công trình
Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí
Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong...

Từ khóa: Định giá, mức hao mòn, phương pháp định giá, công trình xây dựng, nhà đã sử dụng , định giá xây dựng , bồi dưỡng nghiệp vụ

pdf 67 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:77 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)