GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007

Autocad là phần mềm vẽ thiết kế dành cho hệ kỹ thuật được cải thiện các công cụ hỗ trợ người dùng dựng và chỉnh sửa các mô hình 3D tốt hơn và dễ dàng hơn, nhằm phục vụ cho việc học tập và giảng dạy cho các cán bộ giáo viên và học sinh chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cuốn sách giáo trình autocad 2007

Từ khóa: Giáo trình Auto CAD 2007, phần mềm trợ giúp thiết kế, sáng tác trên máy tính, công cụ lập trình, phần mềm đồ hoạ , giáo trình

pdf 111 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận