Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng

Ngôn ngữ đồ họa kỹ thuật. Vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử. Biểu diễn đối tượng trên bản vẽ kỹ thuật. Biểu diễn đối tượng trong CADD. Hình cắt và mặt cắt. Hình biểu diễn nổi. Hình chiếu có số. Đồ họa trong thiết kế xây dựng: Bản vẽ nhà, kết cấu thép, kết cấu gỗ, kết cấu bê tông cốt thép, công trình cầu và công trình thủy lợi.Đồ họa là một lĩnh vực truyền thông trong đó thông điệp được tiếp nhận qua con đường thị giác. Thiết kế đồ họa là tạo ra các giải pháp bằng hình ảnh cho các vấn đề truyền...

Từ khóa: thiết kế đồ họa, giáo trình đồ họa, đồ họa xây dựng, giao tiếp đồ họa, kỹ thuật xây dựng, đồ họa kỹ thuật

pdf 295 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận