Dung sai- lắp ghép và đo lường

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
Phần 1: Dung sai lắp ghép
- Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
- Chương 2: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Chương 3: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
- Chương 4: Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng

Từ khóa: Dung sai- lắp ghép và đo lường, cẩm nang nghiên cứu khoa học, khoa học công nghệ, khoa học giáo dục

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận