Động lực học máy xây dựng

Máy xây dựng và xếp dỡ là một trong những lĩnh vực có vai trò rất quan trọng trong ngành chế tạo máy, vì vậy nội dung của bài toán động lực học Máy xây dựng - Xếp dỡ không tách rời bài toán động lực học máy. Tuy nhiên, do Máy xây dựng - Xếp dỡ rất phong phú, đa dạng gồm hàng trăm môn loại khác nhau nên nội dung của bài toán động lực học Máy xây dựng - Xếp dỡ rất đa dạng. Phần lớn các Máy xây dựng - Xếp dỡ đều làm việc theo...

Từ khóa: vật liệu xây dựng, thiết bị thi công, tính toán ứng lực, kỹ thuạt xây dựng, nghiên cứu động lực, máy xây dựng

pdf 112 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận