ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN XÂY DỰNG BỔ SUNG

Định mức dự toán xây dựng công trình-phần xây dựng bổ sung(sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế-kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch,1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép...

Từ khóa: định mức dự toán, xây dựng công trình, xây dựng bổ sung, hao phí thi công máy, công tác làm đường, rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao

pdf 127 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận