ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng
trong các mạch động lực – công suất lớn, Sự khác nhau giữa các linh kiện điện tửứng dụng
(điện tử điều khiển) và điện tử công suất Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch động lực – công suất lớn Sự khác nhau giữa các linh kiện điện tử ứng dụng (điện tử điều khiển) và điện tử công suất: Công suất: nhỏ – lớn; Chức năng: điều khiển – đóng cắt dòng điện công suất lớn; Các linh kiện điện tử công suất chỉ làm chức năng đóng cắt dòng điện

Từ khóa: giáo trình mạch điện tử, điện tử công suất, công nghệ điện tử, điện tử ứng dụng, giáo trình thiết kế điện, linh kiện điện tử công suất

pdf 196 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận