Công nghệ xây dựng đại dương

Nếu tại khu vực xây dựng, ngay trên mặt có lớp đất hữu cơ hoặc đất đắp yếu thì đáng lẽ phải chôn móng băng xuống một chiều sâu khá lớn, người ta có thể dùng giải pháp kinh tế hơn.Việc thi công đệm cất sao cho độ chựt đạt được khá lớn để có thể loại trừ được đọ lún không cho phép của móng.

Từ khóa: Công nghệ xây dựng đại dương, thiết kế cọc, tài liệu xây dựng, bài giảng xây dựng, công nghệ xây dựng, kiến trúc xây dựng

pdf 107 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận