Chi tiết máy tập 1

Đây là đơn vị nhỏ nhất và hoàn chỉnh của máy, đặc trưng của nó là không thể tách ra được và đạt mọi yêu cầu kỹ thuật. (Ví dụ, bánh răng, trục xe đạp). Có thể xếp tất cả các chi tiết máy vào hai nhóm: - Chi tiết máy có công dụng chung (ví dụ: bu lông, bánh răng; trục) là các chi tiết máy dùng trong nhiều máy khác nhau. Chi tiết máy có công dụng riêng chỉ được dùng trong một số máy nhất định. (ví dụ: trục khuỷu, van, cam…)

Từ khóa: Technologies, Averaging, Conservation of mass, Multiphase flow models, Multiphase flow notation, distribution functions

pdf 212 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:152 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận