Cad cam trong thiết kế và chế tạo

công nghệ cad/ cam trong cong nghiệp hiện nay dược ứng dụng ngày càng hiệu quả trong các ngành thuộc công nghiệp nhẹ cũng như các ngành thuộc công nghiệp nặng trong công nghiệp nhẹ thì cad/cam rất hiệu quả trong ngành sản xuất dày dép, ngành dệt, sản xuaatshangf tiêu dùng thông thường. trong công nghiệp nặng thì cad/cam được ứng dụng trong nghành cơ khí nói chung, chế tạo máy động lục...

Từ khóa: Technologies, Averaging, Conservation of mass, Multiphase flow models, Multiphase flow notation, distribution functions

pdf 161 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận