Bảng phụ lục trị số dung sai- lắp ghép

Cuốn sách cung cấp bảng phụ lục trị số dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt Nam 2244-99, 2245-99 cho sinh viên ngành cơ khí.Cuốn sách cung cấp bảng phụ lục trị số dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt Nam 2244-99, 2245-99 cho sinh viên ngành cơ khí.

Từ khóa: dung sai lắp ghép, giáo trình dung sai lắp ghép, tài liệu dung sai lắp ghép, bài giảng dung sai lắp ghép, nghiên cứu dung sai lắp ghép, tổng quan dung sai

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận