Bài tập kỹ thuật nhiệt

Đề bài cho áp suất không khí trong bình bằng áp suất khí quyển = 1 bar. Như vậy, để nước không thể chảy ra khỏi bình nữa thì áp suất không khí trong bình phải nhỏ hơn áp suất khí quyển, nghĩa là áp suất trong bình phải là áp suất chân không.

Từ khóa: kỹ thuật nhiệt, bài tập kỹ thuật nhiệt, giáo trình kỹ thuật nhiệt, bài giảng kỹ thuật nhiệt, tài liệu kỹ thuật nhiệt

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận