bài tập kế toán tài chính-Phương pháp tính giá vốn thành phẩm

Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 như sau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .

Từ khóa: bài tập kế toán, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, chứng từ kế toán, cơ cấu sản xuất công ty, vốn của công ty

doc 127 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận