Bài giảng về vật liệu xây dựng - Trường TCN CN và Xây Dựng FICO

Vữa xây dựng là một hỗn hợp gồm cốt liệu, chất kết dính và nước được chọn theo một tỉ lệ nhất định theo định mức rồi trộn với nhau thật đều.
Cốt liệu để chế tạo vữa thông thường là cát đen, cát vàng…
Chất kết dính để chế tạo vữa là xi măng, thạch cao, vôi…

Từ khóa: Vật liệu xây dựng, Giáo trình vật liệu xây dựng, Bài giảng xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Vữa xây dựng, Các tính chất vữa xây dựng,

doc 73 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận