Bài giảng Vật liệu xây dựng

Tầm quan trọng của vật liệu Trong công tác xây dựng bao giờ vật liệu cũng đóng vai trò chủ yếu. Vật liệu là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, giá thành và thời gian thi công công trình. Thông thường chi phí về vật liệu xây dựng chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong tổng giá thành xây dựng

Từ khóa: Vật liệu xây dựng, Giáo trình vật liệu xây dựng, Bài giảng Vật liệu xây dựng, Thiết kế xây dựng, kỹ thuật xây dựng, Giáo trình xây dựng

pdf 78 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận