BÀI GIẢNG:TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Mục tiêu
♦ Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. ♦ Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. ♦ Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. ♦ Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị.

Từ khóa: kế toán quản trị, thông tin kế , vai trò của thông tin , kế toán chi phí, tính chất của thông tin , vị trí của thông tin , quyết định quản trị, giáo trình

pdf 210 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận